Grafisk design

Helhetlig visuell kommunikasjon på digitale og trykte flater

Top Notch Translations AS

Logo og profil

Top Notch Translations AS er et nystiftet selskap med erfarne statsautoriserte translatører.  Høy kompetanse, lang erfaring, smidig, rask og lett tilgjengelig. Kjernevirksomheten er oversettelser. Engelsk- norsk og norsk engelsk – begge basert på morsmål og fagbakgrunn.

SFI Metal Production

Logo og profil

Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Metal Production er et senter med støtte fra Norges Forskningsråd og består av vertsinstitusjonen NTNU og forskningspartnerne SINTEF Materialer og kjemi; SINTEF Energi AS og Teknova AS. Senteret består i tillegg av  bedriftspartnere fra flere store forskningsaktive bedrifter. Grafisk Fotodesign har designet logo, plakatmaler, presentasjoner, forsider og annen visuell kommunikasjon som nå er en del av deres profil. 

Mer for SFI Metal Production

Forsider til årsrapporter

Design av forsider til årsrapport 2017 og 2018 for SFI Metal Production.

Trondheim Myoreflex Klinikk

Nettside

Trondheim Myoreflex Klinikk tilbyr myoreflexterapi, medisinsk akupunktur, auriculoterapi/øreakupunktur, trykkbølgebehandling og fysioterapi.

webdesign for Trondheim Myoreflex Klinikk

Norwegian Biorefinery Laboratory

Folder og Fotodesign

Norbiolab er et prosjekt i regi av Papir- og fiberinstituttet, med NTNU, Sintef og NMBU som samarbeidspartnere. Prosjektet skal danne grunnlaget for utvikling av avanserte bioraffineri-prosesser på topp internasjonalt nivå.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Invitasjon til jubileumsfest

Sintef Ocean

Logo til prosjekt

Prosjektet WAS-XL «Wave loads and soil support for extra large monopiles» er et prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd.