NorBioLab

Norwegian Biorefinery Laboratory

Grafisk Design - NorBioLab

Folder for innstikk

Folderen er omslag for informasjonsblad og forteller om utstyr som brukes i konvertering av biomasse. Designet reflekterer innholdet i folderen og har fokus på miljø. 

Fotodesign

Fotodesignet viser noe av utstyret som brukes.  Her er det brukt et utvalg på 5 bilder, for å lage et illustrerende fotodesign.