Norske Kvinners Sanitetsforening

Invitasjon til jubileumsfest

Grafisk Design - Norske Kvinners Sanitetsforening

4-siders invitasjon

Dette er en invitasjon som ble laget i  fobindelse med Charlottenlund Sanitetsforening´s 70-års dag