fbpx

PFI

Profilering for Papir- og fiberinstituttet

En gjennomgang av profilen for å skape et helhetlig visuelt uttrykk. Brosjyre, invitasjoner, postere, presentasjoner, maler  og nettsider. 

Informasjonsbrosjyre

Tidligere Papir- og fiberinstituttet (PFI) er en del av Rise-gruppen, og heter nå Rise PFI.

Papir- og fiberinstituttet, et uavhengig forskningsinstitutt innen trefiber, masse, papir, nye biobaserte materialer og biodrivstoff.

Postere

Utfordringen med design av denne type postere er mye detaljer, tall og prosesser. Her har man gjerne mye man vil formidle. Da er det viktig lage en struktur som gjør informasjonen oversiktlig og som treffer målgruppen.

To ulike informasjonspostere som beskriver PFI med de ulike forskningsområdene. Størrelsen på posterne er 80cm x 2m og 90 x 120 cm.

 

Invitasjoner  til seminar og workshop

Design av nettside for PFI

Design av nettside for Papir- og fiberinstituttet.